หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
"สังคมพืช" คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับป่าแบบต่างๆ ???

สังคมป่า สังคมพืช

กว่ากลุ่มคนจะรวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน เป็นชุมชนและกลายเป็นประเทศได้นั้น
ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย ป่าไม้ก็เช่นเดียวกัน ต้นไม้ต้นหนึ่ง
กว่าจะงอกจากดินต้องอาศัยต้นไม้รุ่นพ่อแม่ และปู่ย่าตายายช่วยให้ร่วมเงา
ให้ความชื้น รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมด้านกายภาพและชีวภาพอื่นๆช่วยเจือจุน
และต้นไม้ชนิดอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันขึ้นปะปนอยู่ด้วย เมื่อต้นไม้หลายต้น
หลายชนิดอยู่ร่วมกัน มีความสูงต่ำมีอายุที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของพันธุ์ไม้
ที่อยู่ร่วมกันนี้ เราเรียกว่า "สังคมพืช"

สังคมพืชที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆกันนี้เอง เมื่อมารวมกันจึงกลายเป็นป่า
ดังนั้นโครงสร้างของสังคมพืชจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของป่า
หรืออาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของป่า มีความซับซ้อนมากกว่าสังคมของพืช
เนื่องเพราะป่าเกิดจากการรวมตัวกัน ของสังคมพืชหลายๆสังคมรวมกันนั่นเอง
เช่นป่าเต็งรังแห่งหนึ่ง เมื่อสังเกตภายนอกคร่าวๆ พบว่ามีสังคมของไม้แดง
คือมีไม้แดงต้นน้อยใหญ่ ขึ้นสลับเรียงรายเป็นชนิดพืชเด่นเต็มบริเวณ
ในขณะที่บริเวณใกล้เคียงก็พบสังคมของไม้จิก คือมีไม้จิกมากและโดดเด่น
และที่อื่นๆ อาจพบมีสังคมของไม้กุ้ง สังคมของไม้รัง เมื่อสังคมของไม้เหล่านี้
อยู่ด้วยกันเป็นป่า เราก็เรียกป่านี้ว่า "ป่าเต็งรัง"

โฮย่า

ป่าจึงไม่ใช่ภาพแห่งความรกชัฏหรือความยุ่งเหยิงอย่างที่หลายๆคนอาจคิด
เมื่อเราเรียนรู้ป่าอย่างมีระบบ มองป่าอย่างมีโครงสร้าง เราจะพบว่า ธรรมชาตินั้น
ได้สร้างสิ่งมีค่า ที่ละเอียดอ่อนงดงามไว้คงคู่โลกใบนี้ ดังนั้นเราทุกคนจึงสมควรที่จะ
เรียนรู้ป่า ทำความรู้จักกับป่า ใช้ประโยชน์จากป่าให้ถูกวิธีบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืน เมื่อนั้นป่าก็จะคงอยู่ เป็นเสาหลักค้ำชูพวกเราไปอีกนานแสนนาน


เรียบเรียงจาก : http://www.thai-nec.org/interpretation_dongdang.pdf
ขอขอบคุณ : ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย บ้านกองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
http://www.thai-nec.org
รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.