หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
ไลเคนเพื่อนรัก (Lichen)

rare Lichen

ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงแบบสุดขั้ว ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลก ตั้งแต่บริเวณที่ร้อนระดับ
ทะเลทราย ไปจนถึงที่เย็นเฉียบสุดแดนขั้วโลก หรือตั้งแต่โขดหินริมทะเล ไปจนถึง
ยอดเขาสูง ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ณ สถานที่เหล่านี้ สิ่งมีชิวิตเกือบทั้งหมดในโลก
ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่า เราสามารถพบสิ่งมีชีวิตสองสองกลุ่ม
ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันมายาวนานหลายล้านปี สิ่งมีชีวิตทั้งสองต่างรวมกันเป็นหนึ่ง
เสมือนเพื่อนรักที่รู้ใจ ไม่อาจแยกออกจากกันได้ สิ่งนี้คือ "ไลเคน"

ไลเคน เป็นสิ่งมีชีวิตสองกลุ่ม คือรากับสาหร่าย เข้ามาอยู่ร่วมกับแบบหุ้นส่วน ที่พึ่งพา
อาศัยกัน โดยเส้นใยราจะสานทอหุ้มห่อเซลล์สาหร่ายปกป้องสาหร่ายไว้ ทางฝ่ายสาหร่าย
ก็มีคลอโรฟิลล์ ก็สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์มาปรุงอาหารแบ่งให้ราเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน การเอื้อประโยชน์กันระหว่างรากับสาหร่าย ทำให้ไลเคนสามารถขึ้นกระจาย
ไปทั่วโลก และสามารถทนต่อภูมิอาการแบบรุนแรงได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป

อย่างไรก็ดี แม้ไลเคนจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ แต่ก็ปรับตัวมาเพื่อโลกที่ดำรงไปตาม
วิถีของความสะอาดไร้มลพิษเท่านั้น แม้ว่าไลเคนจะทนทานสภาพต่างๆได้มากมาย
แต่ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เรา กลับทำให้ไลเคนไม่สามารถ
ดำรงชีวิตร่วมกันได้อีกต่อไป ปัจจุบันไลเคนลดจำนวนลงมากขึ้นทุกทีๆ จนไม่อาจคาดการณ์
ได้ว่า เพื่อนรักทั้งสองจะกอดคอกันทนสภาพดังกล่าว...ได้นานอีกเพียงใด

Lichen community

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ และคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ที่เป็นพิษ ทำให้ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมมือกันหาทางออกของปัญหาสิ่งแวดล้อม
แม้แต่ไลเคนเองก็ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตือนภัยปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
เนื่องจากไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นดัชนีชี้วัดที่ดี ในการประเมินมลพิษทางอากาศนั่นเอง
เพื่อให้โลกและความหลากหลายทางชีวภาพ ยังคงอยู่และค้ำชูซึ่งกันและกันได้ต่อไป
ซึ่งจะเป็นความจริงได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุด
ก็คือ การที่เราทุกๆคนเริ่มฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากรอบๆตัวเราก่อนนั่นเอง
เมื่อนั้น ความสวยงามของโลกใบนี้และ "ไลเคนเพื่อนรัก" ก็จะคงอยู่ไปอีกยาวนาน


เรียบเรียงจาก/ขอขอบคุณ
หนังสือคู่มือค่ายส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.