หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint)
   
 

<<< อ่านก่อนหน้านี้ (การสกัดดีเอ็นเอ)

ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอหรือ DNA fingerprint เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบดีเอ็นเอ เนื่องจากดีเอ็นเอเป็นที่เก็บรวบรวมพันธุกรรม
ที่เฉพาะตัวตนของสิ่งมีชีวิต ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
หรือแต่ละตัวตนในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ก็จะแสดงความแตกต่าง
ที่เฉพาะตัวให้เห็น แต่ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการ
ที่ทำให้เกิดรายพิมพิ์ดีเอ็นเอด้วย

ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอ

วิธีการทำลายพิมพิ์ดีเอ็นเอมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีมีความเหมาะสม
กับการใช้งานแตกต่างกันไป บางวิธีให้ข้อมูลลายพิมพิ์เป็นจำนวนมาก
บางวิธีก็แสดงแถบข้อมูลจำนวนน้อย และบางวิธีก็ถูก
พัฒนามาเพื่อการตรวจสอบที่เฉพาะมากๆ เช่นการใช้ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอ
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของบุคคลทางกฏหมาย ในขณะที่บางงานวิจัย
ต้องใช้ เทคโนโลยีที่แพงมากเพื่อทำให้เกิดข้อมูล ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอดังกล่าวแนวทางแบบกว้างๆที่พอจะทำให้เห็นกระบวนการการทำลายพิมพิ์
ดีเอ็นเอ ก็จะคล้ายกันกับการ ตรวจสอบดีเอ็นเอที่ได้จากการสกัด
(ดังที่ได้กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้) คือการนำดีเอ็นเอ
มาวิ่งผ่านสารตัวกลาง (นิยมเป็นสารโพลิเมอร์ที่เป็นเจลชนิดพิเศษบางชนิด)
โดยอาศัยกระแสไฟฟ้าเป็นแรงผลักดันจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของเจล
เพราะดีเอ็นเอเองก็มีความเป็น ขั้วประจุในตัวเองจึงสามารถเคลื่อนตัว
ไปกับกระแสไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเป็นอนุภาค
อิเล็กตรอนที่เล็กมากๆ จึงวิ่งผ่านน้ำสารละลายในเนื้อเจลได้ตามปกติ
แต่ดีเอ็นเอมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่ามาก การเคลื่อนที่จึงถูกขัดขวาง
โดยเนื้อเจลที่เป็นร่างแหจากหลักการนี้เองเมื่อเราทำการเปรียบเทียบดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน
ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอที่ผ่านเนื้อเจลก็จะเคลื่อนที่แตกต่างกันด้วย
เมื่อทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยคณิตศาสตร์สถิติมาคำนวน ก็จะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากลายพิมพิ์ดีเอ็นเอที่แตกต่างกันได้ในปัจจุบันเราสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเปรียบเทียบ
ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอได้หลากหลาย เทคโนโลยีการหาลำดับพันธุกรรม
ก็อาศัยการพัฒนามาจากการแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้านี้นั่นเอง
เพียงแต่เพิ่มความละเอียดมากขึ้น จากเดิมเป็นการตรวสอบขนาดของ
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอ ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นถึงละดับการตรวจสอบ
ทีละหนึ่งลำดับหน่วยพันธุกรรม ลายพิมพิ์ดีเอ็นเอจึงเป็นเสมือนประตูเริ่มต้น
เส้นทาง และกุญแจสำคัญในงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จนทุกวันนี้

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.