หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
การสกัดดีเอ็นเอในพืช (Plant DNA extraction)
   
  ทุกวันนี้เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆรอบตัวเรามากขึ้น และบ่อยครั้งขั้นตอนการศึกษาวิจัย
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จะต้อง
ทำการศึกษาจากระดับหน่วยควบคุมพันธุกรรม หรือ "ดีเอ็นเอ"
ของสิ่งมีชีวิต การสกัดแยกเอาดีเอ็นเอออกมาใช้ประโยชน์นั้น
มีรายละเอียดย่อยแตกต่างกันไปในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
แต่โดยทั่วไปจะมีหลักการณ์พื้นฐานแบบเดียวกัน
มาทำความรู้จักกับการสกัดดีเอ็นเอจากพืชกันเลยครับ

การสกัดดีเอ็นเอพืช

การสกัดดีเอ็เอจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียด
ในการชั่ง ตวง วัด ที่สูงมาก ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จึงควรเป็นอุปกรณ์ที่มีความ
สะอาด และเที่ยงตรงสูง ส่วนใหญ่จึงมีราคาแพงเริ่มต้นจากการเตรียมเนื้อเยื่อพืชที่เหมาะสม ส่วนมากนิยมใช้ส่วนของ
เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ตามปลายยอด ใบยอดอ่อน ปลายราก หน่อ หรือตาพืช
เพราะส่วนดังกล่าวมีกิจกรรมหลักคือการเจริญเติบโตสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้
มีดีเอ็นเออยู่มาก ในขณะที่สารชนิดต่างๆที่พืชสร้างขึ้น (ที่เราต้องการแยก
เอาออกจากดีเอ็นเอมีปริมาณน้อยกว่าชิ้นส่วนบริเวณอื่น)
นำชิ้นส่วนพืชที่เตรียมได้มาล้างให้สะอาดแล้วนำมาบดร่วมกับไนโตรเจนเหลว
ไนโตรเจนเหลวจะช่วยทำให้เนื้อเยื่อและน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่อแข็งตัวอย่างรวดเร็ว
ทำให้สามารถบดให้ละเอียดได้ง่ายและความเย็นจัดยังสามารถป้องกัน
การย่อยสลายของดีเอ็นเอได้ดี ในระหว่างบดถ้าทำทีละหลายตัวอย่าง
ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนกันอย่างมากเพราะเทคนิคทางการตรวจสอบ
ดีเอ็นเอต่อๆไปจะมีความว่องไวของปฏิกิริยาสูง
หากปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้งานวิจัยผิดพลาดได้
จากนั้นก็รวบรวมผงชิ้นส่วนที่ละเอียดตักใส่หลอดทดลองชนิดพิเศษ
และใส่สารทีี่ทำหน้าที่ย่อยสลายเนื้อเยื่อเซลล์ และโครงสร้างต่างๆในเซลล์
เพื่อปลดปล่อยดีเอ็นเอออกมาละลายในของเหลวในหลอด สารของเหลวนี้
จะต้องมีคุณสมบัติในการปกป้องดีเอ็นเอจากโปรตีนหลากหลายชนิดที่ผสมปนกัน
อย่างไม่เป็นระะบบในหลอดทดลอง โดยทั่วไปนิยมใช้สาร CTAB
(สาร CTAB อาจมีปริมาณส่วนผสมทำที่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิด
สามารถ search หาวิธีการผสม CTAB ได้จาก google.com )ทิ้งไว้พักหนึ่งจนส่วยต่างๆของเซลล์ถูกย่อยสลายเสร็จแล้ว
นำมาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงความเร็วสูง
จะทำให้ส่วนต่างๆของเซลล์รวมทั้งสารต่างๆของเซลล์ส่วนใหญ่
จะตกตะกอน ในขณะที่ดีเอ็นเอ จะยังคงละลายอยู่ใน CTAB
ไม่ได้ตกตะกอนไปด้วย จากขั้นตอนนี้จึงสามารถแยกดีเอ็นเอออกจากเนื้อเยื่อพืชได้
(ในการปฏิบัติจริงอาจจะต้องมีการทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีกตามความเหมาะสม )เมื่อแยกดีเอ็นเอออกจากชิ้นส่วนของเซลล์และสารโมเลกุลใหญ่ที่ไม่ต้องการได้บ้างแล้ว
จะได้สารละลายที่ค่อนข้างใสซึ่งมีดีเอ็นเอละลายอยู่ จากนั้นก็จะทำการคัดแยกดีเอ็นเอ
ออกจากสารโปรตีนที่ยังหลงเหลือปะปนอยู่ด้วยสารกลุ่ม คลอโรฟอร์ม-แอลกอฮอลล์
(CIA) ดังรูปด้านบน เมื่อนำไปปั่นเหวี่ยงและทำซ้ำสอง-สามรอบ จะทำให้ดีเอ็นเอที่ละลายอยู่สะอาดมากขึ้นเราสามารถแยกดีเอ็นเอออกจากสารละลายที่ได้ โดยอาศัยสารกลุ่มแอลกอฮอลล์
โดยหลักการที่แอลกอฮอลล์ละลายในน้ำได้ดีกว่าดีเอ็นเอมาก จึงไปแย่งโมเลกุลน้ำ
ที่จับกับดีเอ็นเออยู่ด้วยเหตนี้ดีเอ็นเอจึงจับตัวกันเองแล้วตกตะกอนออกมา
ดังรูปด้านบนดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ไม่ควรสังเกตุเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า แต่โดยทั่วๆไป
การสกัดดีเอ็นเอให้บริสุทธิ์ขนาดนั้นทำได้ยากมาก โดยทั่วไปดีเอ็นเอที่สกัดได้
จึงยังคงเห็นเป็นลักษณะใสแต่มองเห็นได้ดังรูปตกตะกอนอยู่ที่ก้นหลอด
ในขั้นตอนนี้สามารถทำให้ดีเอ็นเอสะอาดมากขึ้นได้อีกระดับหนึ่งโดยล้าง
ซ้ำด้วยแอลกอฮอลล์สลับกับการปั่นเหวี่ยง เราสามารถตรวจสอบปริมาณ
และขนาดของดีเอ็นเอที่สกัดได้โดยนำสารละลายดีเอ็นเอมาหยอดบนเจล
ชนิดพิเศษ จากนั้นปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่าเจล ดีเอ็นเอเป็นโมเลกุลที่มีขั้วจึง
ถูกกระแสไฟฟ้าพาให้เดินทางไปด้วย แต่ถูกเนื้อเจลต้านทานไว้ ดีเอ็นเอ
และโมเลกุลอื่นๆที่ปะปนกันอยู่จึงแยกตัวออกมาจากกัน เนื่องจากขนาดที่แตกต่าง
ทำให้เดินทางผ่านเนื้อเจลได้มากน้อยต่างกันนั่นเองเจลที่ทำการตรวจสอบดีเอ็นเอนี้บางกรณีก็สามารถตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็น
ดีเอ็นเอเอาไปสกัดแยกอีกครั้งหนึ่ง ก็จะสามารถทำให้ได้โมเลกุลดีเอ็นเอที่
สะอาดและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นไปอีก และบางครั้งก็สามารถใช้แยก
ดีเอ็นเอเป้าหมายไปใช้ในการศึกษาลำดับต่อไปได้อีกด้วย

เมื่อสกัดดีเอ็นเอออกมาได้แล้วเราสามารถเก็บดีเอ็นเอไว้ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
โดยทั่วไปสามารถเก็บได้ทั้งแบบแห้ง และแบบละลายในสารละลายบางชนิด
แต่ทั้งสองวิธีดังกล่าวจะต้องแช่แข็งดีเอ็นเอไว้ที่อุณหภูมิที่ต่ำมากๆ
ดีเอ็นเอที่สกัดได้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่การตรวจสอบ
การศึกษารูปแบบทางพันธุกรรม การเพาะเลี้ยง หรือการพัฒนา GMO เป็นต้น

หมาย เหตุ : ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอมีรายละเอียดซับซ้อนพอสมควร
ทางทีมงานได้สรุปย่อๆมาให้พอเข้าใจกันง่ายๆครับ ตกหล่นหรือผิดพลาด
ก็ขออภัยด้วยครับ

อ่านต่อ>>> การตรวจสอบลายพิมพิ์ดีเอ็นเอ


รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.