หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน ดอกไม้บานแล้ว
 
กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน

 

กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor)
เป็นหนึ่งในกล้วยไม้รองเท้านารีที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งพบทั้งหมดจำนวน ๑๗ ชนิด มีลักษณะของดอกสีเหลืองสดใส
และใบลายหินอ่อนที่สวยงาม ความพิเศษก็คือสามารถออกดอก
ได้หลายครั้งตลอดปี ในขณะที่รองเท้านารีส่วนใหญ่จะออกดอก
เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น รองเท้านารีเหลืองปราจีนมีการกระจายพันธุ์
อย่างกว้างขวาง ในบริเวณพื้นที่เหนือภาคใต้ของประเทศไทย
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุดรธานี
จึงถูกนำมาตั้งชื่อเรียกว่า รองเท้านารีเหลืองอุดร ส่วนที่พบมาก
ในแถบจังหวัดปราจีนบุรี นครราชสีมา และสระบุรี ก็จะถูกเรียกว่า
รองเท้านารีเหลืองปราจีน และอีกบริเวณที่พบมากคือบริเวณ
จังหวัดกาญจนบุรี ก็ยังถูกตั้งชื่อว่า รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

จากการค้นคว้าวิจัยของนักพฤกษศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบ
ลำดับดีเอ็นเอ ภายใต้โครงการวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้ สนับสนุนว่ารองเท้านารี
ทั้งสามพื้นที่ดังกล่าว แสดงค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันมาก
สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดทางพันธุกรรมในระดับที่สูงมาก
ซึ่งยืนยันได้ว่า เป็นชนิดเดียวกัน เพียงแต่มีเขตการกระจายพันธุ์
ที่ต่างบริเวณกันเท่านั้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาทางสัณฐานวิทยา
ของต้นและดอกที่คล้ายคลึงกันมากเช่นกัน

ปัจจุบันกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดแท้ทั้งหมดในโลก มีอยู่ไม่น้อยกว่า
๗๐ ชนิด ในประเทศไทยไทยมีมากถึงหนึ่งในสาม
ของจำนวนทั้งหมดที่พบในโลก นับเป็นความโชคดีของคนไทย
ที่เป็นเจ้ามรดกทางธรรมชาติที่สวยงาม และทรงคุณค่านี้ครับ
แต่น่าเสียดายที่กล้วยไม้รองเท้านารีทั้งหมด ถูกจัดให้อยู่ในบัญชี
แนบท้ายที่หนึ่ง ของอนุสัญญาไซเตส ซึ่งหมายความว่า เป็นพืชที่ถูก
คุกคามจนมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ห้ามทำการค้าระหว่างประเทศ
โดยเด็ดขาด หากเป็นเช่นนี้แล้ว ความเป็นเจ้าของมรดกอันทรงคุณค่า
จะมีประโยชน์ใด นอกจากการดูมันสูญพันธุ์ไปเรื่อย ๆ ทีละชนิด ๆ

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.