หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
ไม้แขวนประดับ
 
พันธุ์ไม้สวนแนวตั้ง

 

เนื่องจากประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์และแหล่ง
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของโลก
จากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมเพราะไม่มีหิมะตก
และภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้อนชื้นไปจนถึงพื้นที่
ที่อากาศเย็น ทำให้บ้านเรามีชนิดไม้ดอกไม้ประดับอยู่มากมาย
มีทั้งประเภทที่เน้นการโชว์ดอก โชว์ใบ ใช้ประโยชน์โดยตรง
จากการตัดดอกหรือใบ และไม้ประดับกระถาง ซึ่งแต่ละชนิด
ก็มีความแตกต่างในการปลูกเลี้ยงแตกต่างกันไป บางชนิด
เหมาะที่จะนำมาจัดวางที่พื้นหรือโต๊ะทำงาน ในขณะที่
บางชนิดสามารถนำมาแขวนในอากาศได้อีกด้วย
"ไม้แขวน" ในที่นี้จึงไม่ได้หมายความถึงพืชกลุ่มใด
เป็นพิเศษ แต่ว่ากันที่ "อุปนิสัย" และ "รูปแบบการใช้งาน"
ของต้นไม้นั่นเองครับ

สวนแนวตั้ง การใช้ต้นไม้จัดสวนแนวตั้ง

ต้นไม้สำหรับสวนแนวตั้ง

>>> แบบไหนล่ะถึงเรียกว่า "ไม้แขวน"
จะเรียกว่า "ไม้แขวน" แน่นอนว่ามันต้องอยู่ในภาชนะ
ที่แขวนไว้ในอากาศ แต่ว่า... แล้วต้นอะไรบ้างล่ะ
ที่สามารถนำมาแขวนได้??? หากจะกล่าวถึงไม้แขวน
ในแง่ไม้ดอกไม้ประดับ ก็ต้องพิจารณากันที่นิสัยของต้นไม้
ว่าเมื่อนำมาแขวนแล้วยังจะสามารถเจริญเติบโต
ได้เป็นปกติมั้ย ถ้าอยู่ได้เป็นปกติดีเราก็สามารถนำมา
ใช้งานเป็นไม้แขวนได้

การออกแบบจัดสวนแนวตั้ง

รับจัดสวนแนวตั้ง

>>> แบ่งประเภทของไม้แขวนกันอย่างไร
ไม้แขวนมีความหลากหลายของชนิดมาก มีการนำ
พันธุ์ไม้จากธรรมชาติและไม้กระถางมา ประยุกต์ใช้
เป็นไม้แขวนกันมาก นับตั้งแต่พวกที่เป็นพืชรากอากาศแท้ๆ
(epiphytic plants) อย่างพวกกล้วยไม้ สับปะรดสี
หรือเฟิร์นบางชนิด ที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้มีชีวิต
หากินอยู่บนอากาศ โดยอาศัยที่จับยึดเป็นกิ่งของต้นไม้
บางชนิดจัดเป็นพวกรากกึ่งอากาศ (semi-epiphytic
plants)ที่จะต้องอาศัยซอกหลืบบนที่สูงจากพื้นดิน
ซึ่งมีซากใบไม้ผุทับถมเพียงเล็กน้อยในการดำรงชีพ เช่น
เดปและโฮย่า ไปจนถึงพวกที่อยู่บนดินตามปกติ
(terestrial plants) แต่ว่าปรับตัวได้ดี สามารถงอกอยู่ตามคาคบไม้
ที่บังเอิญมีการผุพังทับถม จนมีลักษณะคล้ายดิน
เช่นพวกไม้วงศ์พลู (Araceae) และสกุลไทรต่างๆ
(ไม้สกุลไทร, Ficus sp. บางชนิดเช่นตีนตุ๊กแกด่าง)

พันธุ์ไม้แขวน สำหรับการจัดสวนแนวตั้ง

Vertical landscape

>>> การปลูกเลี้ยงไม้แขวน
ไม้แขวนส่วนมากปลูกเลี้ยงง่ายเพราะส่วนใหญ่จะปรับตัวได้ดี
กลุ่มที่เป็นรากอากาศแท้ เช่น กล้วยไม้สกุลแวนด้าและ
กล้วยไม้บางสกุล ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุปลูกใดๆ
เพราะสามารถดักจับความชื้นในอากาศได้ดี ให้ปุ๋ยเป็นชนิด
เกล็ดละลายน้ำโดยการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนชนิด
ที่เป็นกึ่งรากอากาศ สามารถปลูกใส่กระถางหรือกระเช้าแขวน
โดยเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเป็นหลัก อาจจะใช้กาบมะพร้าวสับ
ร่วมกับใบไม้ผุื หรืออาจใช้โฟมหักเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปด้วย
ก็จะทำให้น้ำหนักเบามากยิ่งขึ้น ให้ปุ๋ยเป็นออสโมโคท
(ปุ๋ยละลายช้า) ใส่ 3-6 เดือนครั้งตามแต่ชนิดที่ใช้
ส่วนไม้แขวนที่เป็นชนิดประเภทอยู่บนดินก็สามารถใช้ดิน
ร่วมกับปุ๋ยออสโมโคท โดยมีเศษใบไม้ผุ หรือใบก้ามปูหมักในสัดส่วน
ที่มากขึ้น ทำให้น้ำหนักแขวนเบาลงได้ มีข้อควรระวังในกรณีที่นำไม้แขวน
ซึ่งมีดินผสมอยู่ในวัสดุปลูก ไม่ควรนำไปแขวนที่ที่มีชนิดไม้
อ่อนแอเป็นโรคง่าย อยู่ด้านล่างของตำแหน่งที่แขวน
เพราะอาจทำให้เกิดความสกปรก และต้นที่อยู่ด้านล่างนั้น
เป็นโรคตายได้

Vertical garden

>>> แขวนไว้ที่ไหนดี?
แขวนประดับตกแต่งบ้าน อาคารสำนักงาน หรือมุมพักผ่อน
ส่วนตัวได้เลยครับไม้แขวนสามารถใช้เพิ่มเติมประโยชน์
จากไม้กระถางทั่วไปได้ดี เช่นในพื้นที่ที่เปิดโล่ง ใช้ไม้แขวน
สำหรับเป็นที่หยุดพักสายตาได้ บางครั้งมุมสงบส่วนตัวที่มี
การจัดวางต้นไม้ไว้อยู่แล้ว หากนำไม้แขวนไปเติมเต็มในส่วน
ที่ว่างด้านบน อาจจะให้ผลทางด้านความต่อเนื่องและเพิ่มความ
ร่มรื่นได้มากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้ไม้แขวนในการแบ่งพื้นที่
ใช้สอย (partition) เช่นใช้บังสายตาจากระหว่าง
โต๊ะทำงานข้างๆ หรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวในมุมส่วนตัวเป็นต้น
สถานที่แขวน ควรจะได้รับแสงบ้างอาจจะกรองแสงด้วย
ซาแลน 50-70% (ไม้แขวนบางชนิด เช่นพวกไม้ดอก
อาจจะทนแดดจ้าได้ตลอดวัน) ถ้าจำเป็นต้องแขวนในบ้าน
หรืออาคารสำนักงาน ควรนำออกมาโดนแสงแดดอย่างน้อย
วันละ 1-2 ชั่วโมง ในเวลาก่อนเที่ยง
เพียงเท่านี้ "ไม้แขวน" ก็จะอยู่กับเราไปได้นานเลยครับ

สวนแนวตั้ง รับออกแบบจัดสวนแนวตั้งสำเร็จรูป ติดตั้งเร็ว น้ำหนักเบาสำหรับภายในอาคาร


รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.