หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
รู้จักกับปุ๋ย อะไรคือ " N-P-K " ???
   
 

เคยสงสัยกันมั้ยครับว่าปุ๋ยที่เราซื้อมาใส่ต้นไม้กันนั้น
โดยทั่วๆไปแล้วเรามักจะระบุเอาว่าเป็นสูตรเร่งใบ เร่งดอก
หรือสูตรเร่งผล ซึ่งสังเกตกันง่ายๆ ก็ตรงที่มีเลขระบุเป็นแถวๆ
เช่น 16-16-16 หรือ 16-32-16 หรือ 16-32-32
บางคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วว่าตัวเลขดังกล่าวอธิบายถึงอะไร
แต่อาจจะยังไม่ทราบถึงหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนนัก

จากหนังสือหลักการพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในหัวข้อบรรยายเรื่องปุ๋ย โดย ผศ.สมพร ทรัพยสาร
ได้กล่าวโดยสรุปเอาไว้ว่า

สูตรปุ๋ย หมายถึงปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดที่มีอยู่ใน
ปุ๋ยน้ำหนัก 100 กิโลกรัม เช่นปุ๋ยสูตร 16-16-16 คือตัวแทน
ของธาตุอาหารหลัก ตรงกับตำแหน่ง N-P-K (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-
โพแทสเซียม) หมายความว่าปุ๋ยน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ให้ธาตุไนโตรเจนหนัก
16 กิโลกรัม ธาตุฟอสฟอรัสในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ (P2O5) หนัก 16 กิโลกรัม
และธาตุโพแทสเซียมในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ (K2O) หนัก 16 กิโลกรัม

เมื่อสังเกตจะพบว่าปริมาณปุ๋ยดังกล่าว สามารถบอกเป็นอัตราส่วน
ของธาตุอาหารได้ เช่น ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เป็นแบบอัตราส่วน 1:1:1
ซึ่งเป็นอัตราส่วนสำหรับต้นไม้ ที่กำลังเจริญเติบโตทางใบและกิ่ง
หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า "สูตรเร่งใบ"
ในขณะเดียวกันปุ๋ยสูตร 16-32-16 เป็นแบบอัตราส่วน 1:2:1
ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกจึงเรียกกันว่า "สูตรเร่งดอก"
และสูตร 16-32-32 เป็นแบบอัตราส่วน 1:2:2 ทำหน้าที่ทำให้ดอกที่เกิดขึ้นมา
แล้วกลายเป็นดอกที่สุขภาพดีและทำให้ผลที่ได้มีความสมบูรณ์
จึงมักเรียกกันว่า "สูตรเร่งผล"

โดยกลไกทางสรีระวิทยาแล้วอธิบายได้ว่า
- ไนโตรเจนเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์พืชทำ
หน้าที่หลายอย่างทั้งการสร้าง ซ่อมแซม และการสังเคราะห์แสง
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเจริญเติบโตทางกิ่งและใบของต้นพืช
- ฟอสฟอรัสเป็นธาตุสำคัญในการผลิตหน่วยให้พลังงานที่เรียกว่า ATP
ซึ่งจำเป็นสำหรับระยะที่พืชจะกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อเจริญพื้นฐานให้พัฒนา
เป็นตาดอก ทำให้เกิดดอกจำนวนมากได้
- ส่วนโพแทสเซียมเป็นธาตุที่สำคัญ ในกระบวนการลำเลียงสารระหว่างเซลล์
ดังนั้นเมื่อเร่งจนได้ดอกปริมาณมากแล้ว การที่จะทำให้สารอาหารที่พืชสร้างไว้
มาหล่อเลี้ยงดอกและผลได้เต็มที่ทำให้ดอกสวยงาม หรือกลายเป็นผลไม้
คุณภาพดีนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมธาตุโพแทสเซียม เพื่อสนับสนุน
กระบวนการดังกล่าวนั่นเอง

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.