หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
สวนประเภทต่างๆ
 

สวนธรรมชาติ (์Natural Garden)
มักใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ซึ่งช่วยให้เกิดรูปทรงอิสระ
สร้างรูปแบบที่นิ่มนวล สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ
สวนรูปแบบนี้นิยมจัดกันมาก และพบเห็นได้ทั่วไปตาม
บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะ และสถานที่ต่างๆ

สวนประดิษฐ์ (Formal Garden)
เป็นสวนที่ออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ เช่น
รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม เราจึงมักพบ
พรรณไม้ส่วนใหญ่ ถูกตัดแต่งในสวนแบบประดิษฐ์ การออกแบบ
จะมีแกนกลาง เพื่อความสมดุลของสวนทั้งสองข้าง และมีจุดเด่น
ดึงดูดสายตา สวนประดิษฐ์มักใช้กับสวนขนาดใหญ่ หรือสถานที่
ราชการ เพื่อสร้างความหรูหราและสง่างามให้กับพื้นที่

สวนโมเดิร์น (Modern Garden)
เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเลขาคณิต
ที่เรียบง่ายในการออกแบบ โดยใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัย
เข้ามาประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ การออกแบบ
อาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้พรรณไม้ในปริมาณ
มากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะต้นที่มีรูปทรงที่โดดเด่น

สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden)
เป็นสวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมักจะแสดงออก
ด้านปรัชญา มีการนำเอาวัสดุต่างๆมาใช้ในการจัดสวน เช่น
หิน ตะเกียงหิน อ่างน้ำ และรั้วไม้ไผ่ประกอบสวน ส่วนการ
เลือกใช้พรรณไม้นั้น เน้นการใช้ไม้ไม่ผลัดใบที่มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัว เน้นความเรียบง่าย

สวนหิน (Rock Garden)
เป็นสวนที่ใช้หินและกรวดเป็นองค์ประกอบหลักในการจัด
โดยเลือกใช้ความหลากหลายจากลักษณะและชนิดของหิน
ที่แตกต่างกันทั้งสี รูปร่าง และผิวสัมผัส สำหรับพรรณไม้ที่ใช้นั้น
อาจเป็นชนิดที่สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น เช่นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
หรือแห้งแล้งเช่นกระบองเพชรก็ได้


ที่มา :
หนังสือจัดต้นไม้ให้เป็นสวน
สำนักพิมพิ์บ้านและสวน
แต่งโดย อรุณี วงศ์พนาสิน และคณะ

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.