หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
สวนแบบไหน ที่เหมาะสำหรับคุณ?
 

<<< ไปหน้าก่อนหน้านี้

"คุณอยากให้สวนของคุณมีอะไรบ้าง" หลักในการคิดง่ายๆก็คือ
คุณต้องการให้สวนของคุณมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งต้องคำนึงถึง
ความเป็นไปได้ในเรื่องขนาดพื้นที่ของคุณด้วย เช่น

- ต้องการเก้าอี้ ชิงช้า ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งพักผ่อน

- ต้องการให้มีซุ้มไม้เลื้อย ต้องการให้มีอ่างน้ำ
บ่อบัว น้ำพุ ให้มีเสียงน้ำเพื่อสร้างบรรยากาศ

- ต้องการให้มีตุ๊กตาหินประดับสวน

- ต้องการพื้นกรวด มีหินประดับเป็นหลัก

- ต้องการพื้นแข็ง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
แต่ต้องการบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยเช่นกัน

- ต้องการสวนที่ปลูกในกระบะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- ต้องการสวนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้หลากหลาย
เพื่อความเป็นธรรมชาติเป็นต้น

ความต้องการเหล่านี้จะเป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถ
ออกแบบออกมาได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ความต้องการ
อาจมีมากกว่าหนึ่งข้อ โดยอาจคิดออกมาเป็นข้อๆให้มากที่สุด
และจัดลำดับความต้องการจากมากไปน้อย จากนั้นเรื่องข้อจำกัด
ของพื้นที่จัดสวน (บ้านของคุณ) จะเป็นตัวคัดเลือกความต้องการต่างๆ
ว่าสอดคล้องหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

จากนั้นเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คุณอาจจะลองผนวก
แนวความคิดของคุณร่วมกับรูปแบบของสวนยอดนิยม
ว่าแบบไหนที่มีความสอดต้องกับจินตนาการของคุณมากที่สุด
รูปแบบหลักๆของสวนยอดนิยม ซึ่งใช้เป็นแนวความคิด
ในการออกแบบสวนโดยทั่วไปมี 5 แบบด้วยกัน ได้แก่
สวนธรรมชาติ สวนประดิษฐ์ สวนโมเดิร์น สวนญี่ปุ่น และสวนหิน
แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักการออกแบบทางศิลปจะไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว
ดังนั้น "สวนสำหรับคุณ" จึงควรจะเกิดขึ้นมาจากการผสมผสาน
ความชอบและประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก "สวนของคุณ" นั่งเองครับ

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แนวคิดในการออกแบบสวนที่นิยม 5 แบบ

เรียบเรียงจาก
หนังสือหลักการจัดสวนเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.เอื้อมพร วีสมหมาย)
และหนังสือจัดต้นไม้ให้เป็นสวน สำนักพิมพิ์บ้านและสวน (อรุณี วงศ์พนาสิน และคณะ)

 

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.